Những gì xảy ra với doanh nghiệp của bạn hôm nay là do những gì bạn đã làm và không làm trong quá khứ

Những gì xảy ra với doanh nghiệp của bạn hôm nay là do những gì bạn đã làm và không làm trong quá khứ. Những gì bạn làm hoặc không làm hôm nay sẽ quyết định tương lai.
Nhân viên bỏ bạn đi đơn giản bạn là lãnh đạo tồi, họ cần tìm người khác.
Tôi biết nhiều doanh nghiệp đổ vỡ bởi vì chủ doanh nghiệp đi học được điều gì đó ngay lập tức ép buộc nhân viên phải làm theo trong khi đó mình m không đưa cho họ lí do họ nên làm. Gãy nhân sự ngay lập tức.
Tôi còn nhớ một câu nói: lãnh đạo phải làm gương.
Nghĩa là muốn nhân viên bên dưới làm những gì mình muốn, hãy làm gương cho họ. Ép buộc cũng được nhưng sẽ gặp vấn đề.
Một vào điều mình nhận thấy khi đọc một cuốn sách và nhìn lại những doanh nghiệp mình đã tư vấn.
-Hoàng Bá Tàu-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *