Nhìn mấy đứa bạn up ảnh vs đồng phục LTV rồi Kim liên thấy chạnh lòng nếu hôm đấy mà mình k làm sai con toán đơn giản í thì bg có phải cx như chúng nó rồi k buồn cầm đồng phục Kim Liên của con bạn thân trên tay mà cứ muốn khóc TT_____TT

Nhìn mấy đứa bạn up ảnh vs đồng phục LTV rồi Kim liên thấy chạnh lòng 🙁 nếu hôm đấy mà mình k làm sai con toán đơn giản í thì bg có phải cx như chúng nó rồi k :(( #buồn cầm đồng phục Kim Liên của con bạn thân trên tay mà cứ muốn khóc TT_____TT

2 Trả lời “Nhìn mấy đứa bạn up ảnh vs đồng phục LTV rồi Kim liên thấy chạnh lòng nếu hôm đấy mà mình k làm sai con toán đơn giản í thì bg có phải cx như chúng nó rồi k buồn cầm đồng phục Kim Liên của con bạn thân trên tay mà cứ muốn khóc TT_____TT”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *