Mình sinh năm Nhâm Tuất gọi thế cho sang mồm và 2018 được gọi là năm hạn của những đứa sinh năm tró

Mình sinh năm Nhâm Tuất( gọi thế cho sang mồm), và 2018 được gọi là năm hạn của những đứa sinh năm tró.
Nhìn lại một năm đã qua, đúng là đen đủ đường, cả về sk lẫn công việc, và vài yếu tố khác. Nhiều lúc cũng muốn bỏ cuộc, cũng muốn buông xuôi, nhưng nhìn ra ngoài xã hội kia, hàng ngàn hàng vạn những cảnh đời éo le hơn mình, họ vẫn đang vật lộn với khó khăn để sống, để tồn tại, thì hà cớ gì mình lại cho phép mình thiếu niềm tin?
P/s: Ngày cuối năm, đi thăm anh bạn trai cũ, ai ngờ ngồi chờ mình mà hóa đá đen sì như này. Thương không ngôn từ nào tả xiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *