Loại bỏ những ngôn ngữ tiêu cực bằng cách thay thế những từ sau

Loại bỏ những ngôn ngữ tiêu cực bằng cách thay thế những từ sau:
✅Tôi không thể ➡️ Tôi có thể
✅Giá như ➡️ Tôi sẽ
✅Tôi không nghĩ ➡️ Tôi biết
✅Tôi không có thời gian ➡️ Tôi sẽ dành thời gian
✅Có lẽ ➡️ Chắc chắn
✅Tôi sợ ➡️Tôi tự tin
✅Tôi không tin ➡️ Tôi chắc chắn
Chúng ta sẽ có một ngày vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và chắc chắn hiệu quả công việc sẽ cao hơn?
Thử thực hành cả nhà nhé?
#Iam…
#Tôilà…
#Để_hôm_nay_trở_thành_kiệt_tác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *