Gọi là thời đại 4 thời đại hậu thông tin hay thời đại trí tuệ nhân tạo đều được vì tên gọi không quan trọng bằng bản chất

Gọi là thời đại 4.0, thời đại hậu thông tin, hay thời đại trí tuệ nhân tạo đều được, vì tên gọi, không quan trọng bằng bản chất.
Sự xuất hiện của một thời đại mới như thế sẽ mang lại những cơ hội vô cùng lớn cho VN phát triển. Những cơ hội này chúng ta chưa từng có, vì trong các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, chúng ta đứng ngoài cuộc chơi, vì chúng ta không biết, hoặc không thể tham gia, do chiến tranh và dân trí quá thấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *